Kanker treft je nooit alleen!

Welkom bij Stichting Kuba Club,

Onze stichting steunt gezinnen met ernstig zieke kinderen. Onze hoofdactiviteiten bestaan vooral uit het ondersteunen en begeleiden van gezinnen waarvan kinderen geconstateerd zijn met neuroblastoom hoog risico (stadium 4) kanker. Onze ondersteuning bestaat uit praktische en materiële begeleiding van de gezinnen tijdens behandeling in Nederland en de nabehandeling in het CHOP (The Children’s Hospital of Philadelphia) Amerika.

Wij werken aan optimale ondersteuning, om zo veel mogelijk zorg bij ouders uit handen te nemen. Hierdoor blijft er hopelijk zo veel mogelijk energie over voor de kinderen en voor elkaar.

Door de vele ervaringen van ouders met elkaar te delen, leren we steeds meer en kunnen we betere begeleiding en ondersteuning geven. 83% van de gezinnen die de laatste 2 jaar in het CHOP behandeld zijn, hebben we mogen begeleiden met materiële en praktische kennis.

Al onze medewerkers en vrijwilligers weten goed uit eigen ervaring wat het betekent als je kind een levensbedreigende ziekte heeft.

Kanker treft je nooit alleen!