Beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan en strategische doelstelling 2014

Begeleiden van gezinnen in Amerika

Stichting Kuba club heeft als doelstelling voor 2014 om 12 gezinnen te ondersteunen tijdens de behandeling in het CHOP te Philadelphia.

Ondersteunen van Gezinnen in Nederland

Stichting Kuba club ondersteund gezinnen in Nederland in het verstrekken van informatie en het bieden van praktische en materiele ondersteuning gebaseerd op verworven deskundigheid als ervaringsdeskundige.

Relaties en samenwerking

Stichting Kuba club investeert in duurzame relaties en maximale samenwerking met andere organisatie die zich ten doel stellen om de behandeling van neuroblastoom patiƫnten in de breedste zin mogelijk te maken.

Fondswerving

Stichting Kuba club onderneemt de nodige activiteiten op het gebeid van fondswerving om de exploitatie (kostendekkend) te bekostigen.

Uitbreiding bestuur

2014 staat in het teken van uitbreiding van het aantal bestuurders.

Uitbreiding team vrijwilligers

Gezien de toenemende vraag naar de ondersteuning van stichting Kuba club staat 2014 in het teken van uitbreiding van het aantal vrijwilligers.

Ontwikkeling Steunfonds

Stichting Kuba club beheerd een steunfonds. Hierin worden giften gereserveerd met als doelstelling gezinnen te ondersteunen die zelf niet voldoende middelen hebben om de bijkomende kosten van een behandeltraject te betalen.(waaronder het verblijf in Amerika)

Doelgroep verbreding

Voor de periode 2014 zijn de activiteiten van Stichting Kuba Club gericht op Neuroblastoompatiƫntjes en diens omgeving. Op basis van de opgedane kennis en ervaringen wordt eind 2014 besloten of de doelgroep verbreed wordt.