Bestuur

Voorzitter: Schut, Gerrit, 13 november 1961
Secretaris: Schut, Jan Gerard, 3 Oktober 1965
Penningmeester: Boelsma, Tjeerd Sjoerd 20 oktober 1961
Bestuurslid: functie is vacant

Beloningsbeleid

De bestuurders hebben de mogelijkheid tot het indienen van gemaakte reiskosten en onkosten welke voortvloeien uit de verrichte bestuurlijke taken.

De stichting heeft een algemeen directeur aan gesteld, salariëring vindt plaats overeenkomst de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening, leidinggevende 3.

Actueel verslag van de uitgeoefende werkzaamheden 2013

In het jaar 2013 hebben we veel aandacht besteedt om het netwerk van de Kuba Club te vergroten en te verbeteren. Nu de vraag in 2013 met 93% toe nam ten opzichte van het jaar 2012 zijn er heel veel mooie dingen ontstaan.
Zo is er een samenwerking gekomen met de volgende stichtingen: Villa Joep (int),Vokk en Maud voor leven, waardoor we samen een nog beter platform voor gezinnen kunnen realiseren. Verder is er erg goed contact tussen de Kuba Club en de vele eenpersoonsstichtingen.

Door diverse aanmeldingen van vrijwilligers met eigen ervaring hebben we nu ook een landelijke dekking voor begeleiding van de gezinnen. En kunnen we nog beter de gezinnen één-op-één ondersteunen. Ook internationaal gezien is er heel veel gebeurd. Zo is er een directe toegang tot een account bij US Airways waardoor we volledig alles in eigen beheer hebben.

Door middel van het steunfonds hebben we ook dit jaar weer diverse gezinnen financieel mogen ondersteunen en zijn er ook dit jaar weer meer toezeggingen van eenpersoonsstichtingen om te helpen als er nood aan de man is.