Ontstaansgeschiedenis

Gedurende het ziekteverloop van Kuba Schut is het besef ontstaan dat door ernstige ziekte er vele gezinnen in ons land in een "noodsituatie" terecht kunnen komen. Het leven van deze gezinnen kan volledig ontwricht raken. Naar aanleiding hiervan is de Stichting Kuba Club opgericht. De Stichting Kuba Club wil gezinnen, met ernstig zieke gezinsleden, ondersteunen.

Mission Statement

Het leidend motief van de Stichting Kuba Club vindt zijn vertrek punt in de bijbeltekst ”Als één lid lijdt, lijden alle lede mee” 1 Cor. 12:26.
De missie bestaat dan ook uit het samen dragen van de gevolgen van ernstig zieken gezinsleden.

Werving

De stichting zal actief geld en andere middelen trachten te verwerven voor het uitvoeren van haar doelstellingen. De inkomsten van de stichting kunnen onder meer bestaan uit giften, contributies, subsidies, erfstellingen en legaten en andere haar wettig toekomende baten.

Oprichting en inschrijving

De stichting Kuba Club is 26 april 2011 opgericht en statutair gevestigd aan de Paandersdijk 2d te Beuningen (Ov.) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52597563 en RSIN 850515506